RE-ORIENTACIÓ

EL PROBLEMA

Pensant en abandonar?

Equivocar una vegada és acceptable, dos no.

 

Aproximadament el 19% dels estudiants abandonen el grau universitaris el primer any que comencen i el 43% ho faran en els següents 3 anys.

 

3 de 4 alumnes no acabaran amb estudis superiors.

 

Els 4 aspectes principals que el provoquen són:

 

 • L'alta taxa d'ocupació Andorrana.

 • El desencaix entre el perfil de l'estudiant amb el grau que va triar.

 • Haver pres decisions a curt i no al llarg termini com la professió.

 • La manca de competències personals per a poder enfrontar-se al món universitari.

 

Darrere de la fredor dels números hi ha persones i famílies com les de la Maria, l'Àlex, el Robert o com la teva, que han invertit molts diners, des de 7.000 € a 30.000 € en alguns casos i posat molt esforç, hores de treball i il·lusions en una cosa que no es recuperarà.

No obstant això el pitjor és no continuar. En un món tan competitiu com l'actual, no tenir estudis superiors farà que no aconsegueixis reptes professionals a l'abast del teu potencial. Ningú et contractarà, si no tens formació, més que per treballar de mà d'obra. Per tant, encara que sembli que la solució és complicada, és obligatori intentar-ho una altra vegada.

LA SOLUCIÓ

Has de començara a ordenar les coses de forma correcta

Per a això obrirem un procés de re-orientació holístic i situarem l'estudiant en el centre del seu procés de re-orientació. La primera etapa tractarà d'identificar el seu perfil personal i veure quines professions se li donarien millor.

A continuació dibuixarem un nou camí acadèmic que el porti a aquest futur professional d'èxit. Durant el procés tractarem aspectes acadèmics relatius als crèdits aprovats, les convalidacions, les notes de les PAU i les notes de tall necessàries per a les noves propostes. Tractarem també els aspectes personals amb el tracte amb l'estudiant i la família per dimensionar el dany moral de l'anterior procés i motivar-lo a un futur esperançador. I finalment, donarem la possibilitat d'acompanyar-lo durant els següents mesos per assegurar el procés en el moment de més risc.

 

 • Obrim un procés holístic.

 • Situem l'estudiant en el centre del seu procés d'orientació.

 • Identifiquem el seu perfil professional per associar a continuació la seva formació.

 • Mesurem les necessitats de notes, matèries optatives, nous coneixements, etc.

 • Establim propostes de plans de carrera a llarg termini.

 • Identifiquem les competències per proposar la millora personal.

 • Humanitzem el procés mitjançant el tracte personal a l'alumne i la família.

 

I per a això comptareu amb experts en orientació acadèmica i professional que asseguressin que al futur del vostre fill només hagi il·lusió.

COM HO FEM?

Registro

Aportar documentación

Se necesitará aproximadamente 30 minutos y se realiza en casa

Entrevistas

Una entrevista con el alumno y una con los padres con una duración cada una de 45 minutos aprox

Analisis de la información por parte de los expertos 

Generación del informe

Periodo de lectura

Seguimiento

QUÈ OBTENS?

Informe Red

El informe que recibirás tendrá la siguiente información:

Talento

Donde encontrarás entre 10 inteligencias y 80 competencias de tu potencial.

ADN profesional

Que es la representación alfanumérica de tu talento.

6 planes de carrera con:

 • Mejor ámbito y profesión

 • Grados o ciclos formativos

 • Universidades que imparten esa formación destacadas las mejores del TOP 100

 • Notas de corte

 • Universidades internacionales

Orientación personal

Con las competencias que debe mejorar.

Conclusiones de la orientación,

sol·Licita

EL TEU CATÀLEG AMB ELS PREUS I LES ETAPES DEL PROCÉS

Com començar?

Envia un e-mail a info@meorienta.es

© 2019 de Me Orienta.